Nim zrezygnujesz z przedszkola

Nim zrezygnujesz z przedszkola

Nim zrezygnujesz z przedszkola

To czy poślesz swego szkraba do przedszkola, czy też czy z owej formy jego wczesnej edukacji zrezygnujesz, może wywrzeć bardzo duży wpływ na rozwój malucha. Przecież opieka przedszkolna nie jest tylko dla zapracowanych rodziców, ale www.wfw.com.pl przede wszystkim przedszkola to punkty, które mają pełnić wiele rozlicznych funkcji.http://poradniastopy.pl/choroba-stop/skrecony-staw-skokowy-informacje-sportowcow/ Wśród nich oczywiście na czoło wysuwa się ta nadrzędna i zarazem podstawowa, a więc działalność opiekuńcza, ale nie jest to jedyna rola charakteryzowanych tu instytucji. Warto także zwrócić uwagę na to, że przedszkolanki mają czuwać nad bezpieczeństwem maluchów w momencie, gdy ich opiekunowie czy rodzice nie są obok nich. A zatem można rzec, że przedszkole to swego rodzaju forma zastępczej rodziny na czas nieobecności prawnych opiekunów naszego maluszka.

Kolejna to funkcja wychowawcza, jaka wiąże się z edukacją grona pedagogicznego i przekazywaniem zdobytej wiedzy dzieciom. To pierwszy kontakt malucha z nauką i większymi formami edukacyjnymi, a do tego w dużej grupie rówieśniczej. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że przedszkole ma umożliwić, wręcz stymulować prawidłowość rozwoju uzdolnień, talentów, kształtować konkretne postawy i czynności, interesować dziecko prostymi zajęciami o charakterze edukacyjnym. To budowanie pierwszej wiedzy o świecie – technicznym, życiu codziennym, społecznym, przyrodniczym.

Artykuł dzięki: