Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Zacznijmy od tego, że podpowiemy Państwu czym jest instytucja przedszkola. Teoretycznie definicji wydawać by się mogło, że podawać nie trzeba, ale często gdy przyjdzie do praktyki niestety ale wychodzi na jaw brak wystarczającej wiedzy w materii edukacji przedszkolnej. A zatem mianem przedszkola określa się specjalną placówkę działającą jako punkt opiekuńczo-wychowawczy, do którego posyłane powinny być dzieciaki w wieku od trzech lat. Jeżeli jednak zaistnieje szczególna okoliczność, a dziecko zostało przebadane i określono, iż jest ono odpowiednio dobrze rozwinięte, maluch może trafić do przedszkola nawet w wieku 2,5 lat. Warto wiedzieć, że historia charakteryzowanych tu instytucji wcale nie jest szczególnie prosta, mimo iż wydaje się, że przedszkola istnieją stosunkowo niedługo.

Nic bardziej mylnego! Placówki tej kategorii zrodziły się z niegdyś istniejących ochronek – specjalnych placówek działających jako organizacje filantropijne. Miały one na celu przyjmowanie pod opiekę dzieciaków z biednych rodzin. Wolontariusze, którzy pracowali w takich placówkach nie otrzymywali za swą pracę żadnego wynagrodzenia. Robili to charytatywnie. W ten sposób ich prace określano, jako swego rodzaju misję społeczną. Warto pamiętać, że pierwsze przedszkola w postaci współczesnych ośrodków, a przynajmniej punkty najbardziej do dzisiejszych zbliżone, utworzone zostały w końcówce osiemnastego stulecia. Miało to miejsce we Francji. Wtedy to były one bardzo popularne, ale najbardziej charakterystyczne stały się jednakże w połowie dziewiętnastego wieku, czyli wtedy, kiedy na terenie naszego kontynentu europejskiego doszło do rozwoju tak zwanego ruchu ogródków dziecięcych.

Nazywano tego typu instytucje a więc owe ogródki freblówkami. Takie dość zabawnie brzmiące określenie pochodzi od nazwiska osoby, który założyła pierwsze tego typu miejsce Był to teoretyk z zakresu wychowania przedszkolnego – Friedrich Frobel, stąd też i to specyficzne nazewnictwo. Warto uznać Frobela za twórcę przedszkola w dzisiejszym tego słowa rozumieniu. Specjalizował się on w zgłębianiu tajników rozwoju małych brzdąców, a celem jego misji społecznej była opieka nad nieletnimi tak jak ogrodnika nad własnymi roślinami – dlatego też alternatywą wobec określenia freblówki stało się pojęcie ogródków dziecięcych.

W historii punktów przedszkolnych bardzo istotną rolę odegrał także Decroly oraz Maria Montessori, która była autorką sposoby wychowywania szkrabów w oparciu o koncepcję naturalistyczną.

Artykuł dzięki: